Rekrutacja


Uwaga rodzice i opiekunowie dzieci – kandydatów do żłobka na rok szkolny 2021/2022!!! Od 15.02.2021r. rozpoczynamy rekrutację do żłobka. Informacje dotyczące zasad poniżej

Uwaga rodzice dzieci – kandydatów do żłobka!!! W dniu 15 lutego 2021 r. rozpoczynamy nabór na rok 2021/2022 do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Procedura naboru oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów dostępne są na stronie internetowej żłobka poniżej.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami oraz prawidłowe i kompletne wypełnienie deklaracji/kart zgłoszenia.

Do pobrania:
– Procedura
– Kryteria
– Deklaracja kontynuacji
– Karta zgłoszenia nowego dziecka