Menu Zamknij

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 11 MAJA 2020 r. NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się poniższymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy żłobka oraz procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka w czasie zagrożenia epidemicznego.

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 11 MAJA 2020 r. NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Żłobek czynny jest w godzinach 6.45 – 15.45.
Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.00, odbieramy max. do godz. 15.30.
Liczebność grup nie przekracza 12 dzieci.
Grupy będą przebywać i spożywać posiłki w wyznaczonych salach.
Każde pomieszczenie użytkowane w żłobku zostaje wyposażone w płyn dezynfekujący.
Pracowników zobowiązuje się do przestrzegania zasad prawidłowego mycia rąk
i nadzorowania podczas tej czynności dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
Z sal żłobkowych zostaną usunięte wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki, dywany).
Zabrania się przynoszenia przez dzieci do żłobka zabawek i innych przedmiotów pochodzących z domu

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki, z wyjątkiem momentu przyprowadzenia oraz odebrania dziecka ze żłobka.
W pierwszej kolejności ze żłobka powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.
Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta.
Dziecko przychodzące do żłobka będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą oraz dezynfekowane dłonie.
Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do żłobka, do podpisania:
• oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
• oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
• zgody na mierzenie temperatury dziecku.

W załącznikach znajdziecie Państwo pełne procedury
Do pobrania:
Organizacja pracy placówki
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia covid-19
Procedura przyjmowania i odbierania dzieci
Oświadczenia