Menu Zamknij

O nas

Żłobek „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie rozpoczął swoją działalność 1 września 2015 roku. Obszarem swojego działania obejmuje Gminę Miejską Głogów.

Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz letniej przerwy wakacyjnej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. Rekrutacja odbywa się przez cały rok w ramach posiadanych wolnych miejsc.

Wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane, przygotowane i wyposażone w sposób przemyślany, aby stworzyć dzieciom najwyższej jakości warunki zapewniające bezpieczeństwo, higienę i rozwój psychoruchowy właściwy dla ich wieku. Budynek z osobnym wejściem wyposażony jest w wózkownię, szatnię, łazienkę, kuchnię, jadalnię, dwie sale zabaw, dwie sypialnie i całoroczny plac zabaw.

Żłobek przygotowany jest do przyjęcia 40 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, w podziale na dwie grupy. Nad każdą z grup czuwa wykwalifikowany personel: dyrektor żłobka, opiekunki i pielęgniarka lub położna, posiadający odpowiednie wykształcenie do pracy z małymi dziećmi.

Organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia:

  • 6:30 – 8:00 przyjmowanie dzieci, powitanie, poranne zabawy integracyjne i ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi
  • 8:15 – 8:30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne
  • 8:30 – 9:00 śniadanie – karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków
  • 9:00 – 10:00 zajęcia edukacyjne, spacer
  • 10:00 – 10:15 przygotowanie do obiadu
  • 10:15 – 11:00 obiad – I danie, pomoc i karmienie dzieci
  • 11:00 – 13:00 odpoczynek, sen, słuchanie muzyki relaksacyjnej
  • 13:00 – 13:15 czynności higieniczne po spaniu, przygotowanie do obiadu
  • 13:15 – 14:00 obiad – II danie,  pomoc i karmienie dzieci
  • 14:00 – 16:20 zabawy, odbiór dzieci

Kształtowanie umiejętności dzieci:

Zabawy, ćwiczenia oraz sytuacje zadaniowe pomagające maluchom kształtować własne JA:

–   oswojenie dziecka i uzyskanie zgody na bliski kontakt,

–   oglądanie głowy, rąk, nóg i całej sylwetki, rozróżnianie części ciała,

–   rozpoznawanie swojego wizerunku w lustrze,

–   co to jest? Pokaż i nazwij,

–   miny w lustrze,

–   znajomość własnego imienia, a następnie nazwiska i adresu,

–   rozróżnianie płci.

Ćwiczenia wspomagające maluchy w poznawaniu najbliższego otoczenia:

–   blisko – daleko, wysoko – nisko,

–   pokazuję, rozglądam i rzucam woreczek,

–   idź tam, gdzie powiem,

–   tory przeszkód,

–   skąd dobiegają odgłosy,

–   zanieś na swoje miejsce, pomagam w sprzątaniu.

Sytuacje i zabawy sprzyjające wdrażaniu do grzecznego zwracania się do innych oraz właściwego traktowania zwierząt i roślin:

–   dzień dobry – do widzenia, proszę – dziękuję, przepraszam – nie chciałem,

–   pies i kot – oglądanie i poznawanie, zabawy ruchowe – wesołe zwierzątka,

–   ptaki – obserwowanie i rozmawianie o nich, zabawy ruchowe – ptaszki przyleciały do karmnika,

–   owady – obserwacje i rozmowy, zabawa – motyle fruwają nad łąką,

–   ryby – obserwacje i rozmowy, przygotowanie akwarium, układanie puzzli,

–   drzewa są duże i pięknie szumią,

–   kwiaty mają rosnąć.

Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się:

–   ja buduję – ty mi pomagasz, ty budujesz – ja ci pomagam,

–   budujemy dom dla lalek,

–   zbuduj sam coś wspaniałego,

–   zbuduj coś, co spodoba się misiowi,

–   karmienie lalki i układanie jej do snu,

–   miś jest chory, trzeba go leczyć,

–   podróże na niby.

Kształtowanie czynności samoobsługowych:

–   pomaganie innym,

–   przedmioty mają być na swoim miejscu,

–   szanowanie czyjegoś wysiłku: wycieranie butów, spokojne zamykanie drzwi, wstrzymywanie się od niszczenia efektu pracy innych dzieci,

–   nawyk właściwego zachowania się przy stole oraz w łazience,

–   spokojne układanie się do snu, radosne budzenie się,

–   samodzielne nakładanie i zdejmowanie ubrań.

Wspieranie dzieci w dostrzeganiu i korzystaniu z regularności oraz w przewidywaniu, co będzie dalej:

–   sensowne organizowanie swoich czynności, aby osiągnąć cel,

–   rozumienie stałego następstwa dni i nocy oraz cykliczności pór roku, następnie rytmicznej organizacji dni w tygodniu i miesięcy w roku,

–   opanowywanie umiejętności liczenia w coraz szerszym zakresie,

–   pojmowanie sensu mierzenia długości, pojemności i ciężaru,

–   porozumiewanie się z innymi w werbalny i niewerbalny sposób.

Pomaganie dzieciom w łączeniu przyczyny ze skutkiem:

–   wyjaśnienia przyczynowe: dlaczego są zimne, dlaczego jest mokro,

–   wyjaśnienia motywacyjne: dlaczego nie przyszła, dlaczego to robisz, dlaczego on szczeka,

–   wyjaśnienia uzasadniające: dlaczego trzeba myć ręce, dlaczego muszę iść do żłobka, dlaczego nie wolno,

–   poznawanie zmian typu: posolić – jest słone, dodać cukru – jest słodkie,

–   kontrasty i przeciwieństwa: zamykam oczy i jest ciemno, otwieram oczy i jest jasno, głośno – cicho – w sam raz, biegnij – idź wolniutko – maszeruj,

–   co trzeba zrobić, aby było dobrze: brudne ręce – trzeba umyć, potargane włosy – należy uczesać, jest bałagan – trzeba posprzątać, innym trzeba pomagać.

Zaspokojenie potrzeby ruchu maluchów – gimnastyka najlepszą formą dbałości o rozwój fizyczny oraz zdrowie dziecka, pamiętamy, że:

–   gimnastyka ma być dla dziecka wesołą i radosną zabawą, bez upominania, musztrowania i karcenia, gdy radośnie i głośno się śmieje lub wznosi okrzyki,

–   dorosły ćwiczy razem z dzieckiem – jest wzorem do naśladowania,

–   każdą czynność należy wykonać dokładnie i z zapałem, a polecenia wypowiadać spokojnie,

–   gdy tylko to możliwe ćwiczeniom należy nadawać charakter zabaw dźwiękonaśladowczych, np. drzewa na wietrze, skaczące żabki,

–   dzieciom podoba się, gdy mogą popisać się swoimi umiejętnościami, odwagą i sprytem,

–   trzeba koniecznie zadbać o warunki higieniczne i zdrowotne,

–   jeżeli dziecko źle się czuje i marudzi – lepiej zrezygnować z gimnastyki i zabaw ruchowych.

Skupianie uwagi i organizowanie aktywności:

–   wspomaganie dzieci w zabawach konstrukcyjnych klockami: zmiana miejsca klocków w przestrzeni, rozdzielanie i łączenie klocków, wnioski o skutkach odwracalności: budowanie wieży – zawalanie się jej – odbudowanie wieży, dobieranie elementów zgodnie z intencją,

–   czytanie i pokazywanie ilustrowanych opowiadań rozwijających zdolność do skupiania uwagi, organizowania pola spostrzeżeniowego i rozpoznawania treści obrazków.

Kształtowanie umiejętności liczenia w zabawach:

–   daj każdemu po jednym,

–   zabawa w sklep,

–   liczenie palców,

–   daszki na domkach, motylki na kwiatkach.

Słuchanie muzyki, śpiewanie oraz stymulowanie muzyką aktywności ruchowej:

–   przed snem: cichutka muzyka relaksacyjna, kołysanki,

–   w ramach zabaw ruchowych: rytmiczne utwory, tańce w kółeczku, wspólne śpiewanie,

–   poruszanie się w rytm muzyki,

–   gra na instrumentach,

–   ilustrowanie ruchem.

Kształtowanie umiejętności ruchowych – Metoda Ruchu Rozwijającego:

–   podstawa metody: wczesnodziecięce doświadczenia dotyku i relacji społecznych,

–   porządek metodyczny: wprowadzenie, budowanie poczucia bezpieczeństwa, realizacja zabaw i ćwiczeń,

–   przykładowe zabawy i zajęcia: obejmowanie partnera i kołysanie się, podtrzymywanie i pełzanie, turlanie, ciągnięcie, tunel, wiosłowanie.

Wspomaganie maluchów w sensownym łączeniu i grupowaniu obiektów:

–   łączenie tego, co zwykle występuje razem: pies i buda, kotek i miseczka z mlekiem, ręcznik i mydło,

–   dobieranie przedmiotów tak, aby zrobić z nich większą całość: z tych kawałków można zrobić obrazek,

–   grupowanie przedmiotów: to moje – to nie moje, to do szafki – to nie może być w szafce.

Wspieranie w realizowaniu złożonej działalności:

–   rozpoznawanie dotykiem, jaki to przedmiot,

–   dostrzeganie regularności i kontynuacja – szlaczki, rytmy wyklaskane i wystukane, rytmy pokazane ruchem,

–   pomoc w opanowaniu wierszy i piosenek na pamięć,

–   pierwsze rysunki,

odróżnianie kolorów.