Bez kategorii


ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 11 MAJA 2020 r. NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się poniższymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy żłobka oraz procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka w czasie zagrożenia epidemicznego.

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD 11 MAJA 2020 r. NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Żłobek czynny jest w godzinach 6.45 – 15.45.
Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.00, odbieramy max. do godz. 15.30.
Liczebność grup nie przekracza 12 dzieci.
Grupy będą przebywać i spożywać posiłki w wyznaczonych salach.
Każde pomieszczenie użytkowane w żłobku zostaje wyposażone w płyn dezynfekujący.
Pracowników zobowiązuje się do przestrzegania zasad prawidłowego mycia rąk
i nadzorowania podczas tej czynności dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
Z sal żłobkowych zostaną usunięte wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki, dywany).
Zabrania się przynoszenia przez dzieci do żłobka zabawek i innych przedmiotów pochodzących z domu

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki, z wyjątkiem momentu przyprowadzenia oraz odebrania dziecka ze żłobka.
W pierwszej kolejności ze żłobka powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.
Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta.
Dziecko przychodzące do żłobka będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą oraz dezynfekowane dłonie.
Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do żłobka, do podpisania:
• oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
• oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
• zgody na mierzenie temperatury dziecku.

W załącznikach znajdziecie Państwo pełne procedury
Do pobrania:
Organizacja pracy placówki
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia covid-19
Procedura przyjmowania i odbierania dzieci
Oświadczenia


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Uwaga rodzice i opiekunowie dzieci – kandydatów do żłobka na rok szkolny 2020/2021!!! Od 06.05.2020r. do 25.05.2020r. wznawiamy rekrutację do żłobka. Informacje dotyczące zasad poniżej

Uwaga rodzice dzieci – kandydatów do żłobka!!! W dniach od 6 maja do 25 maja wznawiamy nabór na rok 2020/2021 do Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Procedura naboru oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów dostępne są na stronie internetowej żłobka poniżej.

Karty zgłoszenia dziecka do żłobka od 6 maja 2020r. można złożyć również drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy żłobka: maluch@pwsz.glogow.pl lub dostarczyć do pok. 119 w budynku głównym PWSZ w Głogowie.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami oraz prawidłowe i kompletne wypełnienie deklaracji/kart zgłoszenia.

Do pobrania:
Procedura
Kryteria
Aktualizacja procedury
Deklaracja kontynuacji
Karta zgłoszenia nowego dziecka


Zarządzenie!!!

Informujemy, że z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zamknięciu żłobka i uczelni w okresie 12 – 25.03.2020 r.

W okresie przejściowym tj. 12 – 13.03.2020 r. do żłobka przyjmowane będą tylko dzieci zdrowe w sytuacji, gdy rodzic będzie potrzebował więcej czasu na zorganizowanie opieki nad dzieckiem. Od 16.03.2020 r. żłobek będzie zamknięty.

 

Informujemy, iż na stronie zus https://www.zus.pl/ znajdują się informacje o możliwości uzyskania zasiłku opiekuńczego dla dzieci do 8 lat.


“Maluch” wśród najlepszych!

Miło nam poinformować, że uczelniany żłobek „Maluch” po całorocznych zmaganiach w ogólnopolskim konkursie został odznaczony certyfikatem „Bezpieczny i przyjazny żłobek”. W ramach konkursu zespół zajmujący się żłobkiem miał do rozwiązania 12 zadań konkursowych dotyczących m.in. propagowania wśród dzieci i rodziców zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania, polityki bezpieczeństwa dzieci, aktywnego włączenia rodziców w życie żłobka, i innych. Zespołowi gratulujemy i cieszymy się z wysokich standardów panujących w naszym żłobku, które na co dzień są doceniane przez dzieci oraz rodziców naszych milusińskich.