Rekrutacja


Zainteresowanych zapraszamy do pobrania karty zgłoszenia drogą elektroniczną. Wszystkich rodziców, którzy wypełnili kartę zgłoszenia dziecka przez Internet o terminie podpisania umowy będziemy informować telefonicznie.

Pobierz kartę zgłoszeniową

lub wypełnij cyfrowy formularz zamieszczony poniżej:

I. Dane identyfikacyjne dziecka

Proszę o przyjęcie dziecka: (imię i nazwisko):

Data urodzenia (YYYY-MM-DD):

Miejsce urodzenia:

Pesel:

Adres zamieszkania dziecka: :

Adres zameldowania dziecka: :

II. Dane dotyczące rodziców

Matka (imię i nazwisko):

Miejsce pracy:

Telefon:

Student PWSZ w Głogowie?

TakNie

Ojciec (imię i nazwisko):

Miejsce pracy:

Telefon:

Student PWSZ w Głogowie?

TakNie

III. Dodatkowe informacje o dziecku:

(alergia, stałe choroby, wady rozwojowe, inne) :

Adres email (wymagane)